×

Opozorilno sporočilo

Past event disabled.

Vloga HR v digitalni poslovni preobrazbi

sreda, April 13, 2022 -
1:00pm to 3:30pm

Vloga HR v digitalni poslovni preobrazbi

Digitalna transformacija je več kot uvedba digitalnih tehnologij in rešitev. Zato je zanjo bolj primerna besedna zveza »digitalna poslovna preobrazba«. Prav »preobrazba« pa je tisti del, ki je najbolj tesno povezan s kadrovsko službo. Ta povezava je dvakratna: najprej pomeni celovito sprememba  dojemanja, razmišljanja, osmišljanja, delovanja, kulture organizacije, in nato pomeni tudi preobrazbo kadrovske funkcije same.

Digitalna ekonomija za poslovne organizacije prinaša predvsem nove razmere poslovanja, za katere so značilne naslednje karakteristike:

 • Izhodišče poslovanja leži zunaj organizacije, zato se organizacije ne smejo več pretežno ukvarjati same s seboj oziroma s svojo notranjostjo.
 • ​Fokus ponudbe organizacij niso več produkti in storitve, oziroma njihova ponudba, temveč »višje« potrebe kupcev, kot je na primer izkušnja (experience), zato morajo organizacije iskati za kupce druge oblike vrednosti, ki ne izhaja samo iz kakovosti in funkcionalnosti.
 • ​Pomanjkanje digitalnih talentov in potreba po sistematičnem (internem) razvoju digitalnih kompetenc in znanj zaposlenih.
 • Novi digitalni poslovni modeli na podlagi napredne uporabe digitalnih tehnologij.
 • Podatkovno vodeno in/ali avtomatizirano odločanje.

Iz vidika kadrovske stroke tako vse bolj postaja eno najpomembnejših vprašanj, ali je podjetje sposobno dovolj hitro (ter sistematično) razvijati organizacijsko kulturo ter talente in njihove kompetence, ki so osredotočene na te značilnosti digitalne ekonomije in potrebe digitalnega poslovanja.

Da bi vam pomagali pri iskanju odgovorov, smo prav za kadrovike pripravi strokovni seminar z naslednjimi ključnimi vsebinami:

 • Ogledali si bomo ključne poslovne in kadrovske trende v današnjem dinamičnem in vedno bolj kompleksnem poslovnem okolju.
 • Spoznali bomo značilnosti sodobne organizacijske kulture za poslovanje v digitalni ekonomiji.
 • Predstavili vam bomo, kaj (lahko) pospešuje (ali pa zavira) poslovno preobrazbo podjetij v času digitalnega poslovanja in kakšna je pri tem vloga kadrovske funkcije oz. kakšne so vloge t.i. koalicije digitalnih sinergij?
 • Spoznali smo ključne kompetence za poslovanje v digitalni ekonomiji ter naprej.
 • Razumeli bomo, da je izkušnja stranke v neposredni povezavi z dobro izkušnjo zaposlenega ter spoznali, kako lahko sistematično krepimo zavzetost vaših sodelavcev in katere so dobre prakse, ki vam bodo omogočile kar najboljšo izkušnjo zaposlenega.
   

PRIJAVA
 

Predavatelja:

Aleš Štempihar, predsednik IIBA Slovenija, digitalni strateg, inovator poslovnih modelov
Kadar je potrebno začeti s temelji digitalnega poslovanja in videti prihodnost podjetja skozi digitalno transformacijo, je Aleš prava oseba za pogovor in/ali sodelovanje. Kot digitalni strateg pomagala podjetjem pri pripravi digitalne strategije in roadmap-a njene izvedbe, kot inovator kreira nove poslovne modele, kot vodja Digital42 pa skrbi za izvedbo programa digitalnih projektov.

Mag. Janez Žezlina, svetovalec in potentiolog
Janezova ključna strokovna področja kompetenc so strateške in kadrovske preobrazbe poslovnih sistemov, razvoj potenciala podjetij in posameznikov, upravljanje talentov, razvoj voditeljskih kompetenc, upravljanje (digitalne) organizacijske kulture in (digitalnih) kompetenc. Ima več kot 20 let izkušenj s področja vodenja skupin in projektov, poslovnega in kadrovskega svetovanja različnim slovenskim in mednarodnim podjetjem ter sistematičnega razvoja vodij v njih; je tudi avtor številnih strokovnih člankov in raziskav.

Roman Klarič, poslovni svetovalec
Roman se ukvarja s preučevanjem organizacijske kulture in njenim vplivom na poslovno uspešnost organizacij. Več kot 20 let deluje kot strateški svetovalec in individualni coach. Organizacijam pomaga pri odkrivanju njihovega potenciala in oblikovanju sodobnih HR procesov. Pred tem je deloval na različnih vodstvenih mestih v računalniški panogi.

Več informacij o dogodku:

Dogodek bo potekal virtualno v orodju Zoom.
Prijave zbiramo do vključno 10. aprila 2022. 
Kotizacija znaša 90 € + ddv.

PRIJAVA

Event Details: 
Dogodek bo potekal virtualno. Kotizacija znaša 90 € + ddv
Event Location: 
Zoom Prijavljeni bodo 1 dan pred dogodkom prejeli povezavo z vsemi potrebnimi informacijami.
Event Directions: 
Zoom
90,00 €