Izobraževanja za digitalno transformacijo

Krepitev digitalnih zmožnosti in kompetenc za digitalno poslovno preobrazbo

Digitalni projekti sodijo med najtežje in najkompleksnejše projekte. Imajo namreč drugačno izhodišče (pogled do zunaj na noter), vključevati morajo potrebe končnih kupcev, nove tehnologije, nove ali stare (IT) ponudnike, potreben je še močnejši angažma notranjih poslovnih nosilcev, predvsem pa so prisotna še večja pričakovanja končnih učinkov in vrednosti.
Kako vse to obvladovati, da bodo z rezultati in pridobljeno vrednostjo zadovoljni vsi deležniki in da bodo digitalni projekti poleg tega še pravočasno izvedeni, saj so roki za tekmovanje s konkurenco vse krajši? Odgovor se skriva v krepitvi in nadgrajevanju kompetenc z novimi pristopi, znanji in tehnikami, za uspešnejši in hitrejši  prehod v digitalno poslovanje.

Za razvoj in nadgradnjo kompetenc smo pripravili modularno izobraževanje za vse vodje, še posebej pa za Vodje digitalnega poslovanja. Sestavljeno je iz 5 modulov, od katerih vsak vsebuje dve delavnici:

1. Kaj mora vsak vodja vedeti o digitalnih strategijah in investiranju v digitalno poslovanje
Oblikovanje digitalne strategije

Poslovni primeri v digitalni ekonomiji

2. Kaj mora vsak vodja vedeti o kupcih
Razumevanje psihologije kupcev 

Digitalizacija kupčeve poti 

3. Kaj mora vsak vodja vedeti o agilnosti
Pravi pomen(i) agilnosti 

Obvladovanje sprememb poslovanja

4. Kaj mora vsak vodja vedeti o digitalnih podatkih in odločitvah
Od podatkov do vrednosti

Modeliranje odločitev

5.    Kaj mora vsak vodja vedeti o digitalnih rešitvah
Priprava uspešnega digitalnega projekta

Izdelava »Digital Solution Design Canvasa«
 

Izobraževanje je primerno za vse, ki želite:

  • Krepiti konkurenčnost vaše organizacije in pridobiti nove in nadgraditi obstoječe digitalne zmožnosti, ki so potrebne za uspešno digitalno poslovno preobrazbo (digitalno transformacijo).
  • Ustvariti pogoje za maksimiziranje poslovnih učinkov digitalnih projektov in vrednosti za vaše kupce.
  • Znati bolje utemeljiti upravičenost investicij v digitalne projekte in zmanjšati tveganja povezana z realizacijo čim višje donosnostjo vaše investicije.

 

 

Prenesite PDF

* Za prenos naučenega v digitalno poslovno prakso IIBA Slovenija sodeluje z Digital42

Za več informacij obiščite: https://slovenia.iiba.org/sl/izobrazevanja-za-digitalno-transformacijo, ali nam pišite na info@slovenia.iiba.org

banner_levi_test_0.png

Želite bistveno povečati možnost uspešne digitalne poslovne preobrazbe. Nadgradite izobraževanja s pomočjo sodelovanja z ekipo Digital42, ki je med začetniki uvajanja digitalnega poslovanja v Sloveniji.

Digitalno poslovanje: od besed k dejanjem


Izjave udeležencev

Pridobljena znanja so koristna za hitrejšo in učinkovitejšo digitalizacijo poslovanja, saj omogočajo boljše medsebojno razumevanje poslovnega sveta in sveta informatike.

Boris Zupančič, direktor Informatike in procesov, Iskra Mehanizmi d.o.o.

First class presentations on BAs in Digital Business and AI from Aleš Štempihar and Andrej Gustin today at the #bba2017! Great stuff! Thank you! 

Victor Leshtarov, PSM, ICP, ICP-BVA, ICP-ATF

Super delavnica in super ekipa. Posebno všeč mi je bilo, da je bil poudarek na praktičnih primerih, kjer sem spoznal ogromno novih tehnik in pridobil kup novega znanja s področja poslovne analitike. Ne smem seveda izpustiti odlične priložnosti za mreženje, izmenjave izkušenj med udeleženci in TOP predavateljev!

Rok Samotorčan, poslovni analitik, Comtrade d.o.o.