Kako donosno, uspešno in učinkovito pretvoriti podatke v poslovne učinke

 

Pripravili smo dva nova prilagojena programa izobraževanj za managerje na upravljalskem nivoju in za vse, ki se s podatki in podatkovnimi rešitvami srečujete na operativnem nivoju. Zagotoviti želimo potrebno razumevanje, znanje, modele, orodja in poslovne primere uporabe povezane z vlogo podatkov v digitalni ekonomiji, za njihovo pretvorbo v napredne podatkovne rešitve, za zavarovanje donosnosti investicij vanje in za spremljanje merljivih poslovnih učinkov in rezultatov.

Poslovna vrednost podatkov

Kakšne so še poslovne koristi naprednega obvladovanja podatkov?

 • Dvig donosnosti investicij v podatkovne rešitve
 • Pospešek poslovne agilnosti organizacije 
 • Pravočasno sprejete pravilne odločitve
 • Razvoj novih digitalnih poslovnih modelov
 • Napovedovanje poslovnih dogodkov, ki se bodo zgodili (npr. napovedovanje prodaje)
 • Razumevanje skritih potreb vaših kupcev
 • Preusmerjanje virov v razpoznane najbolj profitabilne kupce in izdelke / storitve 
 • Prihranki virov zaradi optimizacije procesov na podlagi podatkov v realnem času
 • Pospešek poslovni agilnosti organizacije s pomočjo avtomatiziranega odločanja na podlagi večkratno preverjenih podatkov

Vključene metode in koncepti

 • Data Business Case Canvas
 • Data Storytelling
 • IIBA Business Data Analytics
 • Napredna vizualizacija
 • DataOps

Predavatelji in podatkovni praktiki

Aleš Štempihar je direktor Askit d.o.o. in Digital42 Team Leader. Aleš kot digitalni strateg pomaga podjetjem pri: oceni njihove konkurenčnosti v digitalni ekonomiji na podlagi ocene zrelosti njihovih digitalnih zmožnosti, pri pripravi digitalne strategije in izvedbi digitalne poslovne preobrazbe. Pri tem posebno pozornost namenja poslovno analitičnem pomenu podatkov za pripravo ostalih digitalnih strateških elementov, kot tudi vpeljevanju podatkovno vodenih organizacij. Aleš ima več kot 20 let poslovnih izkušenj na področjih izdelave in prenove poslovnih in digitalnih strategij, izvajanja sprememb poslovanja, poslovnega analiziranja in preobrazb organizacij.

Andrej Guštin, kot svetovalec in zunanji sodelavec je že od leta 2000 aktivno udeležen na projektih prenove poslovnih procesov kot strokovni svetovalec s področja poslovne in podatkovne analize in upravljanja poslovnih procesov. Strokovno delo usmerja predvsem v reševanje problemov pri optimizaciji in avtomatizaciji poslovnih procesov z uporabo podatkovne znanosti ter v analizo in razvoj izdelkov, programskih rešitev ali novih storitev, ki temeljijo na analizi podatkov, predikativnih modelih ali uporabi naprednejših rešitev umetne inteligence. Na dosedanji poslovni poti je predaval na več kot 100 seminarjih in konferencah v Sloveniji in v tujini, redno pa sodeluje tudi kot zunanji sodelavec z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem.

Peter Dolenc ima več kot 15 let izkušenj z izvajanjem sprememb, uvajanjem novih produktov, konceptov in rešitev ter vodenjem in razvojem timov. Vodil ali sodeloval je pri poslovni transformaciji v več slovenskih podjetjih, kot npr. Triglav zavarovalnica d.d., Unior d.d., Lindstrom d.o.o., Celjske mesnine d.o.o., Kovintrade d.d., Zavod za transfuzijsko medicino. Pri tem je kot glavno kompetenco vedno uveljavljal zmožnost podjetij za sprejemanje, uvedbo in izvajanje sprememb. Predno se je specializiral za področje sprememb po PROSCI pristopih, je bil v spremembah udeležen skozi projekte, tako klasične, kot tudi po agilnih metodah projektnega vodenja. Peter torej organizacijam pri ustvarjanju tistega dela dodane vrednost, ki je vezan na potencial zaposlenih, katerega pomaga uskladiti z bodočimi poslovnimi izzivi.

Igor Smirnov ima več kot 20 let izkušenj z izvajanjem projektov, svetovanjem, učenjem in usposabljanjem na področju poslovne analize, podatkovnih znanosti in analize podatkov v telekomunikacijah, bančnem sektorju, trgovini, industrijski proizvodnji in farmaciji za globalna podjetja, kot so Novartis, Toyota, Pliva, A1, Pernod Ricard med mnogimi drugimi. Prav tako je strokovnjak za rešitve, ki se osredotočajo na kupce, zlasti v analizi podatkov za podporo programov zvestobe in vpogledov kupcev z uporabo napovedne analize in strojnega učenja. Poleg izvedbe projektov pa se že vrsto let ukvarja tudi s poslovno analizo in izobraževanjem poslovne analize na področju upravljanja z zahtevami, podatkovnega  in analitičnega modeliranja, načrtovanja BI rešitev ter podatkovne analitike, podatkovnih integracij, vizualizacije podatkov  in upravljanja s podatki.  Igorjeva strast je razumevanje moči podatkov in sprostitev njihovih potencialov v digitalno vodenih podjetjih in industriji 4.0.

Za vsa dodatna vprašanja, nam pišite na info@slovenia.iiba.org ali nas pokličite na 040 799 285.