Krepitev konkurenčnosti in kompetenc

ŠOLA, INTERAKTIVNI SEMINARJI in DELAVNICE

Prilagojeni posameznim poslovnim vlogam in primerni tako za začetnike kot za izkušene strokovnjake iz prakse.

 
IIBA poslovno analitični pristopi so priznani po celem svetu.
Zaradi učinkovitosti in neposrednih koristi, ki jih prinašajo poslovanju, so nepogrešljiv člen velikih svetovnih in evropskih korporacij:
IKEA, General Motors, Ford, Shell, Visa, Rolls-Royce, Boeing, Delta Airlines, Walmart, Deutsche Bank, Rabobank International, U.S. Bank, Bank of Canada in mnogi drugi.
 

Vsa izobraževanja lahko izvedemo tudi interno, v vaši organizaciji, glede na vaše potrebe in želje.

IIBA šola poslovno analitičnih pristopov

IIBA šola je primerna za vse, ki želite: bolje identificirati in razumeti poslovne potrebe svojih strank, urediti procese dela, bolje pripraviti digitalne projekte, pravočasno sprejemati pravilne odločitve, urejeno izvajati pozitivne poslovne spremembe, povečati agilnost svoje organizacije, oziroma prispevati k uspešnejšemu reševanju izzivov vašega podjetja.
 

IIBA delavnice

Poleg BA šole organiziramo tudi praktične enodnevne delavnice, ki niso samo iz področja poslovne analize.
Možne tudi interne izvedbe, ki so prilagojene vašim poslovnim izzivom. Namenjene so poslovnim analitikom, projektnim vodjem, produktnim vodem, zaposlenim v prodaji in marketingu, vodjem digitalizacije, vodjem IT, odločevalcem o investicijah v IT/digital projekte, vodjem razvoja, skrbnikom kupcev in drugim.
 
 

IIBA usposabljanja za digitalno transformacijo

Želite okrepiti konkurenčnost svoje organizacije in pridobiti nove ter nadgraditi obstoječe digitalne zmožnosti in kompetence? Pridružite se nam na usposabljanjih, ki vam bodo pomagala ustvariti pogoje za maksimiziranje poslovnih učinkov digitalnih projektov, povečati vrednosti za vaše kupce ter izboljšati utemeljitve investicij v digitalne projekte za čim višjo donosnost.
 
 

Poslovna vrednost podatkov

Prilagojena programa izobraževanj za managerje na upravljalskem nivoju in za vse, ki se s podatki in podatkovnimi rešitvami srečujete na operativnem nivoju.  Zagotoviti želimo potrebno razumevanje, znanje, modele, orodja in poslovne primere uporabe povezane z vlogo podatkov v digitalni ekonomiji, za njihovo pretvorbo v napredne podatkovne rešitve, za zavarovanje donosnosti investicij vanje in za spremljanje merljivih poslovnih učinkov in rezultatov.
 

Kompetence za sodobno vlogo HR

Pridobite nove kompetence za sodobno vlogo HR.  V IIBA Slovenija želimo aktivno prispevati k opolnomočenju vodij HR in zaposlenih v HR oddelkih z novimi znanji in kompetencami, da boste nove izzive razvoja sodobnega HR pretvorili v obvladljive aktivnosti in rezultate. S tem namenom smo  zasnovali inovativne detekcijske praktične delavnice, poslovna usposabljanja, in usposabljanja na področju digitalnosti.
 

Usposabljanje po meri - prilagojeno vašim potrebam in željam 

Glede na vaše potrebe in želje lahko prilagodimo vsebino, cilje in način izvedbe internega usposabljanja. Našo ekipo sestavljajo številni strokovnjaki iz prakse, ki vam bodo z veseljem pomagali doseči zastavljene cilje. V IIBA Slovenija nas odlikuje vrhunsko znanje in bogate izkušnje iz prakse. V 15-letih delovanja smo izvedli že preko 150 internih delavnic, usposabljanj in šol.
 
Povpraševanje za izobraževanja