IZOBRAŽEVANJU DODAJAMO VREDNOST

 

Poletna IIBA šola poslovno analitičnih pristopov - Poletni (II)BA maraton

 

Danes je poslovanje vse bolj interdisciplinarno in digitalizirano. Kompetence delovnih mest in poslovnih vlog je zato potrebno neprestano nadgrajevati z novimi pristopi in znanji za povezovanje poslovnih funkcij in sodelovanje zaposlenih. Doseženi stopnji sodelovanja in povezovanja sta namreč ključni za uspešno izvedbo sprememb. V ta namen IIBA šola poslovno analitičnih pristopov omogoča posameznikom nadgraditi njihova strokovna znanja in jim omogočiti tudi boljše sodelovanje s sodelavci drugih poslovnih vlog. 

Poletni BA maraton je zgoščena različica IIBA šole poslovno analitičnih pristopov in je primeren za vse, ki želite: bolje identificirati in razumeti poslovne potrebe svojih strankurediti procese dela, bolje pripraviti digitalne projekte z več poslovnimi koristmi, pravočasno sprejemati pravilne odločitve, urejeno izvajati pozitivne poslovne spremembe v sodelovanju z drugimi, povečati agilnost svoje organizacije, oziroma prispevati k uspešnejšemu reševanju svojih in poslovnih izzivov vašega podjetja na drugih poslovnih področjih.

S konceptom večstopenjskega in prilagojenega izobraževanja vam omogočamo postopno spoznavanje z IIBA poslovno analitičnimi pristopi in osvajanje znanja in veščin, ki jih potrebujete za večjo uspešnost na vašem poslovnem področju. Šolanje je namreč prilagojeno različnim nivojem poslovanja in različnim poslovnim vlogam (vodja digitalne preobrazbe, vodja projektov, vodja poslovne funkcije, vodja kakovosti, lastnik procesov, vodja IT, podatkovni znanstvenik, razvijalec IT rešitev,…). Šola je zasnovana tako, da je primerna za začetnike v poslovno analitičnih pristopih, kot tudi za izkušene BA strokovnjake, vse do priprave za uspešno  pridobitev mednarodno priznanega IIBA certifikata.

Zakaj se udeležiti? 

 • Nova znanja in kompetence, ki jih boste pridobili, bodo vaše vsakodnevno delo olajšale in bodo zelo vplivale na učinkovitost ter uspešnost opravljenega dela.
 • Namen šole ni samo pridobivanje znanj na področju IIBA poslovne analitike, ampak predvsem reševanje problemskih primerov iz prakse, ki jih boste lahko takoj uporabili v svojem delovnem okolju. 
 • Osvojili boste mednarodno priznane IIBA poslovno analitične pristope, ki jih pri svojem delu uporabljajo vodilna svetovna podjetja (Walmart, IKEA, Visa,T-Mobile, Deutsche Bank, Rolls-Royce, Boeing, General Motors, British Gas), v Sloveniji pa med drugimi: Skupina Salus, NLB, Petrol, Dinit d.o.o., Turna, Nektar natura, MJU, HSE in mnogi drugi.
 • Pridobili boste nove kompetence v skladu z Evropskim modelom kompetenc, ki so glede na najnovejše podatke Svetovnega gospodarskega foruma, ključne za poslovno odličnost podjetij (npr.: kritično razmišljanje, sposobnost celovitega reševanja problemov, upravljanje sprememb…).
 • Seznanili se boste z najnovejšimi trendi in smernicami na področju digitalnega poslovanja, prenosa strategij v poslovanje, IIBA poslovne analitike, procesov, projektnega vodenja, podatkovne znanosti,….
 • Možnost hitrejše pridobitve mednarodno priznanih IIBA certifikatov (ECBA, CBAP, CCBA).

Na izobraževanju boste dobili odgovore na vprašanja:

 • ZAKAJ in ČEMU vi in vaša organizacija potrebujete IIBA poslovno analitiko?
 • Katere izzive (probleme) z IIBA poslovno analitičnimi pristopi lažje obvladujemo?
 • Kakšno VREDNOST prinaša IIBA poslovna analitika poslovanju? 
 • Kako vam IIBA poslovno analitični pristopi pomagajo pri uvajanju digitalnega poslovanja?
 • Kako se pripraviti na digitalni ali klasični IT projekt?
 • Kam umestiti poslovno analitiko v poslovanje podjetij?
 • Kako vam lahko osnovni model IIBA poslovne analitike (BACCM) pomaga pri vaših poslovnih iniciativah?
 • Kaj je BABOK, kako ga brati in kako ga uporabiti?
 • Kakšne kompetence, znanja in veščine morajo imeti poslovni analitiki?
 • Katere poslovno analitične tehnike boste lahko uporabljali pri svojem delu?
 • Kakšne so kompetence IIBA poslovnega analitika?
 • Predstavljeni bodo Mednarodni certifikati IIBA poslovne analitike (ECBA - Entry Certificate in Business Analysis, CCBA - Certification of Capability in Business Analysis in CBAP - Certified Business Analysis Professional) in kako jih pridobiti.

Komu je IIBA šola namenjena:

 • začetnikom v poslovno analitičnih pristopih,
 • vsem, ki si želite poglobiti svoje znanje poslovno analitičnih pristopov,
 • vsem, ki ste že bili na enem od naših izobraževanj in želite nadgraditi tam pridobljena znanja,
 • vsem, ki želite pridobiti praktična znanja s področja poslovno analitičnih pristopov,
 • vsem, ki želite nove možnosti za svojo kariero,
 • vsem, ki želite pridobiti mednarodno priznan IIBA certifikat.

1. Osnovni modul - mali maraton

28. avgust 2024

29. avgust 2024: 

2. Profesionalni modul - veliki maraton

2. september 2024 Uvod v Babok, temelji BA, navodila za certificiranje, Planing and monitoring
3. september 2024:  Elicitation and Collaboration & Requirements Life Cycle Management
6. september 2024:  Strategy Analysis
10. september 2024:  Requirements Analysis and Design Definition
12. september 2024:  Solution Evaluation, kompetence poslovnih analitikov, pregled seznama tehnik
 
Za prijave in plačila do 1.7. vam nudimo 10 % popust!

1. Osnovni modul - mali maraton

Obsega osnove IIBA poslovno analitičnih pristopov (BA-OSN) in povezuje BA znanja s specifičnimi znanji vaše poslovne vloge.
Osnovni modul sestavljajo: 
 • izobraževanja BA-OSN (trajanje 2 uri), kjer boste prejeli temeljna znanja in IIBA pristope za vse poslovne vloge;
 • Vsebuje dve celodnevni delavnici:
  1. Od poslovnih potreb do vrednosti - Naučili se boste poslovno analitičnih tehnik za pripravo in razpoznavanje pravih poslovnih iniciativ. S pridobljenim znanjem in tehnikami boste lažje vzpostavili odgovornost in motiviranost udeležencev projektov. Projekte boste izvajali hitreje in jih končali z več poslovnimi učinki. S tem boste prispevali k večji učinkovitosti in uspešnosti podjetja.
  2. Izdelava »Solution Design Canvasa« s pomočjo LEGO® Serious play® metodologije - Delavnica je namenjena prikazu in podpori začetne faze razvoja rešitve ali produkta. Udeležence bo od začetka do konca vodila pot po »Solution Design Canvasu«, ki nam bo služil kot poligon za uporabo različnih tehnik s specifičnim namenom analize potreb in načrtovanja rešitev za njih. V duhu medsebojne primerjave in dopolnjevanja bomo prikazali načrtovanje vseh sestavnih delov rešitve, pri čemer so eni usmerjeni v uporabniški pogled, drugi pa v procesno-funkcionalni. Vsaka posamezna vaja je prehodno podkrepljena s teoretično osnovo in kratko refleksijo na BABOK in njegovo posamezno fazo poslovne analize. Pri določenih fazah pa bodo na voljo LEGO kocke za bolj produktivno reševanje izzivov.
 • Ena od sedmih delavnic, od katerih je vsaka prilagojena eni od poslovnih vlog: projektni vodje, lastniki procesov in razvijalci IT rešitev, nosilci agilnih metod, podatkovni analitiki, prodajnike, vodje informatike in vodje digitalnega poslovanja. Izberete eno delavnico, ki je najbližje vaši poslovni vlogi in se je udeležite po zaključku šole, termini so objavljeni na povezavah.
1. Projektni vodja:
Globine in čeri projektnega vodenja 

2. Lastniki procesov in razvijalci IT rešitev:
Kako pripraviti dober RFP

3. Nosilci agilnih metod:
Pravi pomen(i) agilnosti

4. Podatkovni analitiki (podatkovni znanstveniki):
Od podatkov do vrednosti

5. Vodje digitalnega poslovanja in vodje informatike:
Priprava uspešnega digitalnega projekta 

6. Vodje in zaposleni v marketingu:
Razumevanje psihologije kupcev

7. Vodje in zaposleni v prodaji:
Digitalizacija kupčeve poti

2. Profesionalni modul - veliki maraton

Profesionalni modul je namenjen pripravi na IIBA certificiranje ali za dodatno poglobitev znanj. Zajema vse izobraževanja in delavnice iz Osnovnega modula ter dodatnih 5 dni intenzivnih priprav za certificiranje (Bootcamp),  kjer vsebinsko in na primerih obdelamo vsa področja znanj iz BABOK v3. Primeren je za začetnike v poslovno analitičnih pristopih, ki lahko pridobijo certifikat ECBA®, kot tudi za izkušene strokovnjake, ki lahko pridobijo certifikata CBAP® ali CCBA®. Udeležba je primerna tudi za vse, ki si želijo pridobiti znanja, spoznati primere iz prakse in se naučiti novih tehnik in metod dela (in jih pridobitev certifikata ne zanima).
Teme iz BABOK-a, ki se jih v sklopu velikega maratona (Bootcamp) obdela (teorija, seznanitev s pristopi in tehnikami  + praktične vaje):

 

 • Uvod v BABOK (Business Analysis Body of Knowledge®)
 • Business Analysis Planning and Monitoring
 • Elicitation and Collaboration
 • Requirements Life Cycle Management
 • Strategy Analysis
 • Requirements Analysis and Design Definition
 • Solution Evaluation
 • BA kompetence
 • BA perspektiva
 • Pregled seznama tehnik
Potrebujete dovoljenje vašega nadrejenega? Kliknite tukaj in ga prepričajte.
Preverite še kako so IIBA poslovno analitični pristopi koristili trem slovenskim podjetjem - kliknite tukaj.

Za prijave in plačila do 1.7. vam nudimo 10 % popust!

Lokacija: Predavalnica v 1. nadstropju restavracije Sputnik (Tržaška c. 128, 1000 Ljubljana)
 
Za vsa dodatna vprašanja, nam pišite na info@slovenia.iiba.org ali nas pokličite na 040 799 285.