"Z namenom spodbuditve prenosa znanj, izkušenj, dobrih praks ter medsebojnega sodelovanja, smo se odločili, da bomo v IIBA Slovenia letos zagnali prvi mentorski program, ki je namenjen vsem IIBA članom, simpatizerjem in podpornikom."

 

Predstavitev mentorjev IIBA Slovenia

Aleš Štempihar

Aleš Štempihar je predsednik IIBA Slovenija, IIBA EU volonter leta 2019, team leader pri Digital42, digitalni strateg, skrbnik priprave digitalnih programov in izvedbe digitalnih projektov. Aleš je začetnik IIBA poslovne analitike v Sloveniji, soavtor BABOK v3, predavatelj na številnih domačih in mednarodnih konferencah. Kot digitalni strateg pomagala podjetjem pri pripravi digitalne strategije in roadmap-a njene izvedbe, katere osrednje mesto predstavljajo prav digitalni projekti. Prav tako ima več kot 20 let poslovnih in projektnih izkušenj na področjih prenove strategij, izvajanja sprememb poslovanja, poslovnega analiziranja, vodenja ključnih projektov preobrazbe organizacij, skrbnika izvedbe digitalnih in IT projektov.

Ana Štefe

Ana Štefe, Genis d.o.o., je proaktivna poslovna analitičarka z bogatimi izkušnjami na področju izvabljanja zahtev, optimizacije poslovnih procesov, razvoja informacijskih rešitev, zagotavljanja kakovosti ter izobraževanja uporabnikov. Pri vodenju projektov velik poudarek daje dobremu upravljanju pričakovanj vseh zainteresiranih strani in je imetnica CBAP certifikata, s katerim se je v okviru IIBA Slovenija kot prva ženska ob bok postavila moškim poslovnim analitikom. Ana je naravnana na iskanje rešitev in zagotavljanje dodane vrednosti na vsakem koraku. Ima veliko izkušenj na projektih tako v javnem, kot tudi zasebnem sektorju na področju turizma, avtomobilske industrije in trgovine za številna globalna podjetja

Andrej Guštin

Mag. Andrej Guštin, kot svetovalec in zunanji sodelavec je že od leta 2000 aktivno udeležen na projektih prenove poslovnih procesov kot strokovni svetovalec s področja poslovne analize in upravljanja poslovnih procesov. Strokovno delo usmerja predvsem v reševanje problemov pri optimizaciji in avtomatizaciji poslovnih procesov ter v analizo in razvoj izdelkov, programskih rešitev ali novih storitev. Na dosedanji poslovni poti je predaval na več kot 100 seminarjih in konferencah v Sloveniji in v tujini, redno pa sodeluje tudi kot zunanji sodelavec z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem.

Stojan Košti 

Mag. Stojan Košti je izkušen poslovni analitik in informacijski arhitekt z več kot 20-letnimi izkušnjami na poslovnih področjih informatike in managementa, kjer je pridobil široka informacijsko-tehnološka in poslovna znanja. Kot strokovni svetovalec deluje na področjih poslovne analitike ter digitalizacije poslovanja - načrtovanja, optimizacije in prenove poslovnih procesov in informacijskih sistemov. Sodeluje v mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih, ki so podprti s sredstvi okvirnih razvojnih programov EU. Je predavatelj na domačih in mednarodnih konferencah, ter avtor številnih strokovnih prispevkov in znanstvenih referatov s področja managementa, informatike in e-izobraževanja. Je član društva poslovnih analitikov IIBA ter slovenskega društva Informatika.

Igor Smirnov 

Igor Smirnov ima več kot 20 let izkušenj z izvajanjem projektov, svetovanjem, učenjem in usposabljanjem na področju poslovne analize, podatkovnih znanosti in analize podatkov v telekomunikacijah, bančnem sektorju, trgovini, industrijski proizvodnji in farmaciji za globalna podjetja, kot so Novartis, Toyota, Pliva, A1, Pernod Ricard med mnogimi drugimi. Prav tako je Igor strokovnjak za rešitve, ki se osredotočajo na kupce, zlasti v analizi podatkov za podporo programov zvestobe in vpogledov kupcev z uporabo napovedne analize in strojnega učenja. Igorjeva strast je razumevanje moči podatkov in sprostitev njihovih potencialov v digitalno vodenih podjetjih in industriji 4.0

Matevž Trošt 

Mag. Matevž Trošt ima večletne izkušnje s povezovanjem ljudi, optimizacijo poslovnih procesov in sistemov ter iskanjem rešitev v okviru raznovrstnih iniciativ/projektov, tako v zasebnem, kot javnem sektorju. Kot poslovni analitik poskuša prispevati k boljšemu medsebojnemu razumevanju deležnikov, predvsem pa skrbeti za to, da se v vsakem koraku išče in zagotavlja dodana vrednost. Je član AmCham Young Leaders Cluba, mreže poslovnih liderjev katerih želja je sodelovati in skupaj ustvarjati boljšo prihodnost, močno gospodarstvo in visoko kakovost življenja

Matic Moličnik

Matic Moličnik je diplomirani psiholog, ki od leta 2010 deluje v domačem in mednarodnem poslovnem okolju (Švica, Nemčija, Avstija). Matic je poslovni svetovalec in predavatelj na področju marketinga in prodaje s poudarkom na psihologiji kupca in izkušnji stranke - CX. Svoja znanja dodatno nadgrajuje v tujini v smeri Content Strategy, kjer sodeluje s strokovnjaki in zunanjimi sodelavci podjetij, ko so: eBay, Siemens, HSBC UK, Digitas UK, Scroll UK, Google UK, C3 GmbH in drugi.

Nataša Smirnov 

Nataša Smirnov deluje v svetu tržnega komuniciranja dobrih 24 let. Znanje in izkušnje je pridobivala z delom v mednarodnih komunikacijskih in medijskih agencijah, strokovne kompetence na področju promocije in oglaševanja pa je potrjevala z dolgoletnim svetovanjem priznanim domačim in tujim blagovnim znamkam. V Sloveniji je skrbela za prodajne strategije in poslovne rezultate najvidnejših svetovnih digitalnih medijev, aplikacij in družbenih omrežij kot so LinkedIn, Twitter, Facebook, SnapChat, Viber in drugih. Številnim blagovnim znamkam je z uporabo digitalnih marketinških kanalov pomagala razvijati prepoznavnost in tržno-prodajni potencial. Od 2019 deluje samostojno na področju poslovnega svetovanja in tržnega komuniciranja. Start up ekipam in MSV podjetjem nudi celovito podporo pri raziskavah in analizah trga, strategiji razvoja, trženja in promociji produktov in storitev. S svojimi ekipami je prejela številna strokovna priznanja medijske odličnosti SEMPL, je članica združenja Interactive Advertising Bureau (IAB) v Sloveniji, predavateljica digitalnega marketinga v okviru DIMAQ mednarodnega programa certificiranja in svetovalka za promocijo in trženje raziskave obiskanosti slovenskih spletnih medijev MOSS pri Slovenski oglaševalski zbornici.