Naše poslanstvo je vključevati in podpirati IIBA člane, partnerje ter skupnost prek izobraževalnih dogodkov, mentorstva in priložnosti za mreženje. Spodbujamo stalen strokovni razvoj in certificiranje, specifično za standarde in prakse IIBA poslovne analize.
Krepimo konkurenčnost in kompetence
IIBA poslovno analitični pristopi

IIBA poslovno analitični pristopi povezujejo in združujejo:

  • potrebe kupcev (B2B) in njihovih kupcev (B2C) => KUPCI 2,
  • poslovanje organizacij/podjetij in
  • zmožnosti digitalnih tehnologij/rešitev

s ciljem soustvarjanja sprememb poslovnega okolja in izboljšanja poslovnih rezultatov:

  • ustvarjanje nadpovprečne izkušnje (Cx) in vrednosti za kupce ter ostale deležnike poslovnega ekosistema,
  • pospeševanje poslovne agilnosti,
  • ustvarjanje boljše izkušnje zaposlenih (Ex),
  • uspešno izvedeni digitalni projekti,
  • celovit prenos poslovne in digitalne strategije v poslovanje;

 vse za konkurenčnejši položaj organizacij v digitalni ekonomiji. 

IIBA poslovno analitični pristopi se osredotočajo na identifikacijo poslovnih potreb in zahtev kot pomoč podjetjem pri doseganju strateških ciljev skozi spremembe poslovnega modela, organizacijskih zmogljivosti, optimizacije procesov, upravljanja portfelja projektov in vzpostavljanje učinkovitih informacijskih sistemov in digitalnih rešitev.

Poslovna analiza IIBA pomaga organizacijam pri izvajanju njihovih poslovnih funkcij, procesov in aktivnosti z namenom uravnoteženosti med zagotavljanjem vrednosti svojim kupcem (npr. Cx – kupčeva izkušnja) in vrednosti podjetjem (npr. nižanje stroškov in učinkovitejše izkoriščanje virov) ter njihovim lastnikom.

IIBA poslovni analitiki razumejo in pretvorijo poslovne težave in priložnosti v poslovne zahteve, ki organizaciji omogočajo uspešnejše in učinkovitejše doseganje njenih strateških in poslovnih ciljev. IIBA poslovni analitiki so posredniki med ključnimi poslovnimi udeleženci, s katerimi sodelujejo z namenom izvabljanja, analiziranja, komuniciranja in ocenjevanja zahtev po projektih, spremembah poslovnih procesov in informacijskih sistemov, in pri oblikovanju rešitev za te zahteve.

Usmeritve IIBA Slovenija so v skladu s temelji uspešnih organizacij

BA članki in objave
V družbi KOTO smo pred dvema letoma stopili na pot digitalne preobrazbe. Sprejeli smo strategijo digitalne preobrazbe in definirali projekte, ki nas bodo vodili na poti digitalizacije poslovanja. Prednost so dobili projekti, ki povečujejo naše digitalne zmožnosti. Na področju kadrov smo si zastavili naslednje cilje: 1. optimizirati HR procese, 2. prenoviti kompetenčni model in vanj vključiti kompetence, ki bodo zaposlene podpirale v procesu digitalizacije poslovanja in digitalni ekonomiji, 3. zgraditi kulturo za digitalizacijo in 4. vzpostaviti digitalno bazo znanja.
 
 
V poslovnem svetu se kaže vedno več individualizma in vrednota dobrih, podpirajočih in avtentičnih odnosov je vedno nižje na lestvici. Zato se mi zdi pomembno poudariti in spomniti na to, da je uspeh organizacije in uspeh posameznika v poslovnem svetu zelo odvisen tudi od sposobnosti sodelovanja, povezovanja in medsebojne pomoči. V ta namen sem v tem članku zbrala napotke in smernice v obliki »DO's« in »DON'Ts«, ki bi se jih dober BA moral zavedati. .
Ste se že kdaj vprašali kakšna je vrednost tega, kar počnete v življenju? Verjamem, da odgovor ni enostaven in predvsem, da je večplasten, kot je tudi življenje večplastno. Vrednost osebnega življenja? Vrednost družinskega ali socialnega življenja? Vrednost poslovnega življenja? S tem člankom naslavljamo to slednje – kakšno vrednost bi lahko imela IIBA poslovna analiza v vašem poslovnem življenju.
Digitalizacija pospešeno prihaja tudi v deželo HR. Srčno upam, da ne z razumevanjem in pristopom, kot ju večinoma lahko opazujemo v poslovnih praksah. Na področju HR bi ta, na žalost ne dobra, temveč pogosto slaba praksa, prinesla dvojno škodo. Namreč, HR ima vsaj dvojni pomen: poleg internega, vezanega na produktivnost dela, še vpliv na vodje in zaposlene, posredno pa tudi na kupce. Ja, skriti pomen in vrednost, na katero sliši prav vsak predsednik uprave ali direktor, je ravno vpliv na prodajo. Brez bojazni, ta članek ni namenjen spreminjanju poslanstva HR vodij.