O IIBA Slovenia Chapter

O IIBA® Slovenia Chapter

IIBA Slovenia Chapter je polnopravna članica mednarodne organizacije International Institute of Business Analysis (IIBA).

Ustanovljena je bila 2009 kot 7. podružnica v Evropi.

V trenutno je v združenje vključenih 30 članov različnih profilov iz organizacij različne velikosti in branž.  V LinkedIn skupini pa nas je že 126.

Upravnem odboru združenja so:

Aleš Štempihar, predsednik
Andrej Guštin, podpredsednik
Erih Skočir, tajnik
Franc Bračun, član
Roman Treven, član

Naslov društva:

IIBA Slovenija, Društvo poslovnih analitikov
Sončna ulica 5, Prevoje pri Šentvidu, 1225 Lukovica

Naše poslanstvo uresničujemo:

 •  s primeri dobrih poslovnih praks 
 • s pisanjem strokovnih in promocijskih člankov 
 • z organizacijo srečanj članov s predstavitvami in novostmi na področju IIBA poslovne analitike in z njo povezanimi področji (npr. inoviranje poslovnih modelov, inoviranje strategij, upravljanje poslovnih procesov, projektno vodenje, razvoj kadrov)
 • s prirejanjem brezplačnih dogodkov promocije in dosežkov IIBA poslovne analitike
 • s sodelovanjem na konferencah  
 • z izvajanjem brezplačnih motivacijskih sestankov za vodstva podjetij
 • z izvajanjem izobraževanj in usposabljanj 
 • z organizacijo certicficiranja  za  Certified Business Analysis Professional (CBAP®)

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite, tako da se nam pridružite in s tem pridobite:  brezplačen dostop do BABOK v3.0 

 • brezplačen dostop do naprednih vsebin na IIBA strani, tudi do bogate e-knjižnice
 • brezplačne spletne seminarje za profesionalni razvoj 
 • priložnost networkinga po celem svetu
 • dostop do forumov
 • možnost sodelovanja pri razvoju in uveljavljanju IIBA poslovne analitike v svetu in v Sloveniji.