O IIBA Slovenia Chapter

O IIBA® Slovenia Chapter

IIBA Slovenia Chapter je polnopravna članica mednarodne organizacije International Institute of Business Analysis (IIBA).

Ustanovljena je bila 2009 kot 7. podružnica v Evropi. V letu 2023 mednarodna IIBA organizaciija šteje že več kot 120 Chapterjev, ki so razpršeni po celem svetu.

V trenutno je iz Slovenije v združenje vključenih že skoraj 40 članov različnih profilov iz organizacij različne velikosti in branž.  Sicer pa pri nas beležimo zelo veliko število podpornikov iin simpatizerjev, ki se nam redno pridružujejo na naših dogodkih.

Upravnem odboru združenja so:

mag. Andrej Guštin, predsednik
Aleš Štempihar, podpredsednik
mag. Erih Skočir, tajnik
Igor Smirnov, strateški analitik
Katarina Veselič, vodenje projektov in marketing
Peter Dolenc, upravljanje sprememb
mag. Stojan Košti, vodenje projektov

Naslov društva:

IIBA Slovenija, Društvo poslovnih analitikov
Sončna ulica 5, Prevoje pri Šentvidu, 1225 Lukovica

Naše poslanstvo uresničujemo:

 •  s primeri dobrih poslovnih praks 
 • s pisanjem strokovnih in promocijskih člankov 
 • z organizacijo srečanj članov s predstavitvami in novostmi na področju IIBA poslovne analitike in z njo povezanimi področji (npr. inoviranje poslovnih modelov, inoviranje strategij, upravljanje poslovnih procesov, projektno vodenje, razvoj kadrov)
 • s prirejanjem brezplačnih dogodkov promocije in dosežkov IIBA poslovne analitike
 • s sodelovanjem na konferencah  
 • z izvajanjem brezplačnih motivacijskih sestankov za vodstva podjetij
 • z izvajanjem izobraževanj in usposabljanj 
 • z organizacijo certicficiranja  za  Certified Business Analysis Professional (CBAP®)

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite, tako da se nam pridružite in s tem pridobite:  brezplačen dostop do BABOK v3.0 

 • brezplačen dostop do naprednih vsebin na IIBA strani, tudi do bogate e-knjižnice
 • brezplačne spletne seminarje za profesionalni razvoj 
 • priložnost networkinga po celem svetu
 • dostop do forumov
 • možnost sodelovanja pri razvoju in uveljavljanju IIBA poslovne analitike v svetu in v Sloveniji,
 • stalne ugodnosti za IIBA člane pri nas in možnost brezplačne udeležbe na številnih dogodkih, ki jih organiziramo skozi vse leto.