Šola IIBA poslovnih pristopov za podjetja in zaposlene

POSLOVNA ANALITIKA ZA VSAKO VLOGO

S konceptom večstopenjskega in prilagojenega izobraževanja vam omogočamo postopno spoznavanje z IIBA poslovno analitiko in osvajanje veščin, ki jih potrebujete za večjo uspešnost na vašem poslovnem področju. Šolanje je namreč prilagojeno različnim nivojem poslovanja (vodstvo, srednji management, operativa) in različnim poslovnim vlogam (vodja IT, vodja projektov, tržnik, kadrovnik, …).

Več informacij in prijava