Kako krepiti zavzetost zaposlenih s pomočjo izkušnje zaposlenega

Kako krepiti zavzetost zaposlenih s pomočjo izkušnje zaposlenega

ZAKAJ ta delavnica
Tradicionalno upravljanje uspešnosti dela zaposlenih (Performance Management)  je zasnovano tako, da se osredotoča predvsem na slabosti dela zaposlenih. A tak tradicionalni managerski pristop ne deluje več (dovolj dobro). Zaposleni so se spremenili, namreč le še 19 % zaposlenih se popolnoma strinja, da jih tak način spremljanja njihovega dela motivira. Zato so potrebne nove metode motiviranja in vključenosti zaposlenih.
Eden izmed novejših pristopov je spremljanje in načrten razvoj delovnega okolja (prihodnosti), ki povečuje zavzetost zaposlenih in s tem njihovo uspešnost. Sam pristop sicer ni nov, saj ga Gallup razvija že 30 let, a prav v zadnjih letih pospešeno pridobiva na pomenu tudi izven ZDA. Deloma je to vzrok posledic razvoja virtualnega in hibridnega delovnega okolja, deloma prihod novih generacij med delovno opravilne, deloma splošno pomanjkanje talentov in kadrov.  
Zavzetost zaposlenih je temelj za njihovo splošno dobro počutje, zaupanje in pripadnost organizaciji. Iz Gallupovih raziskav pa je dokazan tudi vpliv na poslovne rezultate organizacij, kot so: višja kakovost, produktivnost in dobičkonosnost, višja stopnja ohranjanja strank in ohranjanja zaposlenih.

KAJ je predmet delavnice
Poleg močnega vpliva managerjev na zavzetost zaposlenih, se je v zadnjem času izkazal kot močen vzvod za dvig zavzetosti zaposlenih pristop krepitve izkušnje zaposlenega (Employee eXperience), ki ima poleg tega tudi druge poslovne učinke, kot npr. izboljšanja izkušnja kupca.
V IIBA Slovenija smo zasnovali praktično delavnico, ki podaja poznavanje tematike obeh področij (zavzetost, izkušnja) in predstavlja okvir in rešitve za sistematičen dvig zavzetosti zaposlenih preko krepitve izkušnje zaposlenih.

Osnovni koraki delavnice:
1. Osvajanje temeljnih pojmov
2. Razumevanje Gallup Q12+ in spoznavanje IIBA Slovenija Ex12
3. Načini krepitve izkušnje zaposlenih na podlagi Ex12
4. Kakšna je zavzetost zaposlenih v življenjskem ciklu zaposlenega z organizacijo
5. Vpliv Ex12 na krepitev zavzetosti zaposlenih
6. Rešitve za izboljšanje izkušnje zaposlenih in zavzetosti zaposlenih 

 

KAKO in za KOGA izvedemo delavnico
In-company personalizirana praktična delavnica z dvema trenerjema.
Čas trajanja 4 – 6 šolskih ur, odvisno od velikosti organizacije, števila udeležencev in  kompleksnosti delovnega okolja ter njegove problematike.
Delavnico je možno izvesti v eni od različic:
1. Za zaposlene v kadrovskem oddelku, ki sistematično iščejo področja in rešitve, ki vplivajo na zavzetost zaposlenih skozi svoje videnje situacije v organizaciji (torej v imenu svojih sodelavcev v organizaciji ali njenem delu).
2. Za izbrane predstavnike zaposlenih, ki sami sistematično iščejo področja in rešitve, ki vplivajo na njihovo zavzetost.
3. Za zaposlene v kadrovskem oddelku, ki sistematično iščejo področja in rešitve, ki vplivajo na njihovo zavzetost. 
4. Za zaposlene v kadrovskem oddelku in vodje, ki ločeno v svojih skupinah sistematično iščejo področja in rešitve, ki vplivajo na zavzetost zaposlenih v organizaciji s ciljem ugotavljanja morebitnega razhajanja, vzrokov razhajanj in potrebnih rešitev ter aktivnosti  za njihovo izvedbo. 

Kaj udeleženci še pridobijo: Digitalno edicijo »IZKUŠNJA ZAPOSLENEGA - Vodič za nove poti izboljšanja zavzetosti zaposlenih«
 

Pošljite povpraševanje

Za več informacij nam pišite na info@slovenia.iiba.org ali nas pokličite na 040 799 285.
 

 

IIBA mesečnik in novice

Želim prejemati IIBA mesečnik in obvestila o novostih na področju poslovne analitike

Prijava na IIBA mesečnik


Brezplačni IIBA info dogodek

12. 10. 2023

Prijavite se tukaj