• IIBA info dan 6.3.2018

iiba_sola_home_page.png

IIBA poslovna analitika se osredotoča na identifikacijo poslovnih potreb in zahtev kot pomoč podjetjem pri doseganju strateških ciljev skozi spremembe poslovnega modela,organizacijskih zmogljivosti, optimizacije procesov, upravljanja portfelja projektov in vzpostavljanje učinkovitih informacijskih sistemov.

Organizacijam pomaga pri izvajanju njihovih poslovnih funkcij, procesov in aktivnosti z namenom, da zmanjšajo skupne stroške, učinkoviteje izkoriščajo vire in nudijo boljšo podporo strankam. Pri tem nudi nabor pristopov, znanj in tehnik, ki so potrebne za učinkovito identifikacijo poslovnih potreb v obliki poslovnih težav in poslovnih priložnosti, in za uspešno oblikovanje celovitih rešitev zanje.

IIBA poslovni analitiki razumejo in pretvorijo poslovne težave in priložnosti v poslovne zahteve, ki organizaciji omogočajo uspešnejše in učinkovitejše doseganje njenih strateških in poslovnih ciljev. IIBA poslovni analitiki so posredniki med ključnimi poslovnimi udeleženci, s katerimi sodelujejo z namenom izvabljanja, analiziranja, komuniciranja in ocenjevanja zahtev po projektih, spremembah poslovnih procesov in informacijskih sistemov, in pri oblikovanju rešitev za te zahteve.

Business Analysis (BA) is a key capability for the 21st century and the cornerstone for business, technology, and industry transformations. The BA team of leaders, experts, and change agents who have come together with a unified voice to elevate this message and help organization to realize the full BA potential.  

The ultimate BA value proposition builds upon externaly-focused on customers needs and internally-focused, tactical, project-aligned requirements practices to encompass strategic, enterprise capabilities — delivering coordinated practices and differentiating business offerings that:

  • delight consumers with innovative products and services, supported by a management paradigm shift;
  • optimize workforce engagement and collaboration;
  • align with portfolio and project management;
  • leverage technology for competitive advantage and capitalize on complexity to drive creativity.

(by Ken Berger)

Prijava na IIBA mesečnik

    Ime:
    Priimek:
*  Email:
    Podjetje:
    Kraj:
 
Email marketing ePrvak
Upcoming EventsSee All
IIBA info dogodek 6.3.2018 Bi želeli spoznati poslovno prakso in znanja, s katerimi boste nadgradili svoje kompetence ne glede na to, v kateri poslovni vlogi ste trenutno? Bi radi bili bolj (mednarodno) konkurenčni ali preprosto samo bolj opaženi v vašem podjetju? Bi vašemu podjetju radi pomagali na poti v digitalno...
Latest NewsSee All
Balkan BA conference 2018 The 4th Balkan Business Analysis Conference will take place in Slovenia, a small country characterized by its picturesque landscapes as well as promising new business opportunities. Would you like to experience a brand new concept of the “Conference-To-Go”, where part of the lectures and workshops...